Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

List Pochwalny Naczelnika ZHP

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

List Pochwalny Naczelnika ZHP jest wyróżnieniem przyznawanym corocznie w Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego instruktorom pełniącym funkcję drużynowego, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP są przyznawane zgodnie z Uchwałą nr 28/XXXVI  z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP. 

Zasady zgłaszania drużynowych do Listu Pochwalnego Naczelnika ZHP:

– List pochwalny drużynowy może otrzymać tylko raz – prosimy o nietypowanie drużynowych, którzy zostali już wyróżnieni listem.

 List przyznawany jest instruktorom ZHP pełniącym funkcję drużynowego – zgodnie z § 21 Statutu ZHP funkcję instruktorską (a taką jest funkcja drużynowego) może pełnić instruktor, a w uzasadnionych przypadkach członek zwyczajny, który ukończył 16 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje instruktorskie. W związku z powyższym, mimo, że istnieją przypadki, gdy funkcję drużynowego pełni osoba niebędąca instruktorem – List Pochwalny Naczelnika ZHP mogą otrzymać tylko instruktorzy.

 Drużynowi będą podlegali weryfikacji w systemie Ewidencja ZHP. Wnioski dotyczące osób nie figurujących w systemie lub posiadających nieuzupełnione dane (PESEL, imię, nazwisko, adres, adres e-mail; przydział służbowy, data wstąpienia do ZHP; daty: Przyrzeczenia Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego, stopnie, funkcje) w systemie Ewidencja ZHP nie będą rozpatrywane.

– Wnioski w sprawie wyróżnienia Listem Pochwalnym właściwy komendant hufca do Biura Komendy Chorągwi Śląskiej, al. Korfantego 8 lub na adres: aleksandra.lechocka@slaska.zhp.plnieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia br.

Komendantów hufców proszę o przesłanie wniosków wraz z wypełnioną tabelą (wzór w załączeniu) do właściwego komendanta chorągwi. Tabelę proszę przesłać do komendy chorągwi w wersji elektronicznej.

– Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na uzasadnienie wniosku – List Pochwalny jest wyróżnieniem, które otrzymują drużynowi, których cechuje wzorowa postawa instruktorska, którzy wyróżniają się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w pracę na rzecz zuchów i harcerzy. Pełnienie innych funkcji instruktorskich jest dodatkowym atutem, ale nie może stanowić jedynego uzasadnienia kandydatury. Proszę o wskazanie do wyróżnienia osób, które pełnią funkcję drużynowych co najmniej rok czasu.

– Wnioski zawierające niekompletne dane, przesłane na niewłaściwym wzorze lub po terminie, nie będą rozpatrywane.

Prosimy o  uzupełnienie wymaganych danych w systemie Ewidencja ZHP do czasu złożenia wniosku. Uwaga: tabela zawiera komentarze opisujące sposób jej wypełnienia. Proszę o jej wypełnienie zgodnie ze wskazówkami.

zalacznik_list_druzynowi_dmb_2016; wniosek_list_druzynowi_dmb_2016