Bazy Harcerskie  Zlot  HIP  eBiuro


Podziękowania dla uczestników

Komenda Chorągwi Śląskiej serdecznie dziękuje za udział w Seminarium Komend Hufców: Komendantom oraz Skarbnikom Hufców, finansistom, a także członkom komend hufców odpowiedzialnych za program i pracę z kadrą za tak liczny udział w Seminarium.

Sorry, comments are closed for this post.