Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Podziękowania dla uczestników

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Komenda Chorągwi Śląskiej serdecznie dziękuje za udział w Seminarium Komend Hufców: Komendantom oraz Skarbnikom Hufców, finansistom, a także członkom komend hufców odpowiedzialnych za program i pracę z kadrą za tak liczny udział w Seminarium.