Bazy Harcerskie  Zlot  HIP  eBiuro


Podziękowania za Seminarium Komend Hufców

Komenda Chorągwi Śląskiej serdecznie dziękuje za pomoc przy zabezpieczeniu logistycznym i pomoc w przeprowadzeniu Seminarium Instruktorom i Pracownikom Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie. Komenda Chorągwi serdecznie dziękuje za przeprowadzenie Wieczoru Instruktorskiego podczas Seminarium hm. Agnieszce Syma, phm. Elżbiecie Pyka oraz hm. Zdzisławowi Koneckiemu.

Sorry, comments are closed for this post.