Bazy Harcerskie  Zlot  HIP  eBiuro


Podziękowania za Seminarium Komend Hufców

Komendantka Chorągwi hm. Anna Peterko składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Seminarium Komend Hufców członkom Komendy Chorągwi: hm. Aleksandrze Lechockiej, hm. Patrycji Makarskiej – Chachaj, hm. Andrzejowi Lichocie, hm. Robertowi Dudzie, hm. Zdzisławowi Koneckiemu, phm. Annie Miernik, phm. Januszowi Karasiowi, a także: hm. Ewie Cofale, hm. Bożenie Mientus, hm. Anicie Dzik, hm. Magdalenie Górnej, hm. Andrzejowi Laskie oraz pani Agnieszce Gramzie.

Sorry, comments are closed for this post.