Bazy Harcerskie  Zlot  HIP  eBiuro


Podziękowania dla druhny Basi i druha Mirka

Komenda Chorągwi Śląskiej serdecznie dziękuje hm. Barbarze Juskowiak i hm. Mirosławowi Juskowiak za przygotowanie wiosennej dekoracji podczas VII Gali Mistrzów Harcerstwa.

Sorry, comments are closed for this post.