Monthly Archives: Marzec 2016

Podziękowania dla Hufców

Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach serdecznie dziękuję za pomoc w przygotowaniu i zabezpieczeniu logistycznym VII Gali Mistrzów Harcerstwa harcerzom i instruktorom z Hufców: Ziemi Tyskiej, Ziemi Tarnogórskiej i Ziemi Gliwickiej.

Rajd Harcerski „Festung Breslau”

Rajd Harcerski „Festung Breslau” odbędzie się 8-10 kwietnia 2016 r. jest on weekendowym wydarzeniem organizowanym po raz pierwszy we Wrocławiu przez Wrocławski Grunwaldzki Szczep Harcerski „11” będzie to wspaniała przygoda, otwarta na wszystkie organizacje harcerskie z całej Polski.  Więcej