Bazy Harcerskie  Zlot  HIP  eBiuro


Zarządzenie Komendantki Chorągwi w sprawie HAL 2016

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach z dnia 25.04.2016r. w sprawie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży będącej pod opieką i nadzorem kadry wychowawczej oraz wolontariuszy korzystających z form organizowanych przez jednostki ZHP Chorągwi Śląskiej.

 Zarządzenie w sprawie HAL 2016

Sorry, comments are closed for this post.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow
Creampie