Bazy Harcerskie  Zlot  HIP  eBiuro


Kurs kierowników wycieczek, wychowawców kolonijnych oraz kierowników wypoczynku.

Czuwaj,
wakacje przed nami. Najwyższy czas trochę się podszkolić dlatego zapraszam pełnoletnie osoby, uczniów szkół średnich lub tych którzy maturę już zdali do wzięcia udziału w poniższych kursach.Ci którzy są w trakcie nauki w szkole średniej będą mogli posługiwać się zaświadczeniem ukończenia kursów dopiero po ukończeniu szkoły średniej ( nie dotyczy kursu kierowników wycieczek)

KURSY:
– kierowników wycieczek ( polecane dla wszystkich drużynowych, przybocznych, opiekunów biwaków)
Kurs jest ten wymagany , aby móc organizować biwaki.
Termin: 19.06.2016 r. w lokalu Komendy Hufca (Bytom, ul. Kolejowa 6/11), koszt 30 zł (cena dla instruktorów hufca) 60 zł (cena dla pozostałych osób)

–  wychowawców kolonijnych,
Termin:10-12.06.2016 r w Kokotku (Baza Harcerska Hufca Bytom) oraz 18.06.2016 r w lokalu Komendy Hufca (Bytom, ul. Kolejowa 6/11), koszt 100 zł (cena dla instruktorów hufca) 130 (cena dla pozostałych osób) plus 30 zł za pobyt na naszej bazie

– kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży (dla osób, które ukończyły kurs wychowawców)
Termin:18.06.2016 r w lokalu Komendy Hufca (Bytom, ul. Kolejowa 6/11), koszt 80 zł (cena dla instruktorów hufca) 110 zł (cena dla pozostałych osób)

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 czerwca na adres e-mail hufca: hufiec@bytom.zhp.pl lub bezpośrednio u phm. Aleksandry Simon: szromekola@o2.pl
W płaty na kurs przyjmowane są na konto hufca. Wszystkie dane można znaleźć w zakładce „Kontakt” na stronie Hufca.

Sorry, comments are closed for this post.