Bazy Harcerskie  Zlot  HIP  eBiuro


Wizyta w Kucobach

W dniu dzisiejszym członkowie Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa: pan Jan Olbrycht – poseł do Europarlamentu, laureat Laski Skautowej oraz Przewodniczący Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa; pan Arkadiusz Godlewski – laureat Laski Skautowej; pani Jolanta Kopiec – Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego oraz pan Lech Motyka – Dyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie wraz z członkami władz Chorągwi w składzie: hm. Anna Peterko – Komendantka Chorągwi Śląskiej; hm. Andrzej Lichota – Skarbnik Chorągwi; hm. Aleksandra Lechocka – Zastępczyni Komendantki Chorągwi; hm. Tomasz Huk – członek Rady Chorągwi odwiedzili harcerzy obozującym w Ośrodku Obozowym Hufca ZHP Chorzów w Kucobach.

Wizyta w Kucobach
Wizyta w Kucobach

Sorry, comments are closed for this post.