Daily Archives: 27/03/2017

Konferencja Specjalnościowa „Czas na specjalności 3”

Komendant konferencji specjalnościowej serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką specjalności harcerskich na konferencję specjalnościową organizowaną po raz trzeci w Białymstoku. Konferencja odbędzie się 8-9 kwietnia 2017r.
Konferencja jest adresowana do osób, które pracują ze specjalnościami oraz, które chcą rozpocząć przygodę specjalnościową w ZHP. Ponadto serdecznie zapraszamy osoby odpowiedzialne w hufcach i chorągwiach za wspieranie specjalności.
Pierwszego dnia konferencji odbędą się wykłady, podczas których zapoznamy się ze sposobami pracy wybranych specjalności oraz ogólnie jak pracować specjalnościami. W drugiej części pierwszego dnia odbędzie się praca w grupach roboczych (dyskusyjnych). Drugiego dnia odbędą się warsztaty specjalnościowe z poszczególnych technik specjalnościowych.

Więcej