Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Zakończył się wiosenny kurs kierowników szkolnych

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

24 marca 2017 roku zakończył się wiosenny kurs kierowników szkolnych. W kursie wzięło udział 16 osób.

Kurs poprowadziła hm. Barbara Juskowiak wicedyrektor w jednej ze szkół w Mikołowie, pracująca od ponad 30 lat w oświacie, a w ramach pasji – również instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni. Mgr Barbara Juskowiak Odpowiada w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów Chorągwi Śląskiej za realizację kursów kierowników wycieczek. W imieniu Druhny Anny Peterko – Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP oraz swoim dziękuję Druhnie Basi za przeprowadzenie kursu.

Tomasz Huk

ODNiI