Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Zgłoś się na Forum Komunikacji i Promocji

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za promocję ZHP na poziomie hufca, chorągwi, centralnym na I Forum Komunikacji i Promocji! 20 maja 2017 w Gdańsku podsumujemy realizację założeń dokumentu Kierunki Promocji ZHP oraz opracujemy wnioski, które zaproponujemy na 40. Zjazd ZHP.

Czas się spotkać  i podyskutować o kierunkach promocji i komunikacji, które możemy zaproponować do przyjęcia uchwałą na 40. Zjeździe ZHP. Wymienić się wiedzą, zainspirować, posłuchać prelekcji, ale też rozmawiać i mieć wpływ na strategię, z jaką będziemy pracować przez najbliższe lata.

Pomysł na Forum Komunikacji i Promocji zrodził się obserwacji pozytywny zmian w podejściu do wizerunku naszej organizacji. Kadra na poziomie hufców i chorągwi jest w większości przeszkolona do pełnienia funkcji (efekt kilku lat PR Labów). Imprezy centralne, chorągwiane i hufcowe mają coraz lepszą oprawę promocyjną i graficzną. Mamy ogólnopolską grupę na Facebooku, gdzie możemy zadać każde nurtujące nas pytanie.

Forum Komunikacji i Promocji ZHP zainicjowane przez Zespół Promocji i Komunikacji Chorągwi Gdańskiej tworzone jest razem z Wydziałem Promocji i Komunikacji GK ZHP oraz Centralną Szkołą Instruktorską.

Termin Forum KiP: 20 maja 2017 
Termin zgłoszeń na Forum KiP: 30 kwietnia
Koszt: 49 zł (obiad, przerwy kawowe, program i materiały programowe)
     Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Forum

Kontakt z biurem Forum: Patrycja Jabłońska: jablonska.patrycja@zhp.net.pl lub promocja@gdanska.zhp.pl