Monthly Archives: Kwiecień 2017

II edycja Lider + Moduł III zakończona

Dzisiaj 22.04.2017 roku zakończyła się druga edycja warsztatów Lider+ Moduł III. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciel komend, komisji rewizyjnych, instruktorzy odpowiedzialni za kształcenie oraz program w hufcach Węgierska Górka i Żywiec. 20 instruktorów nabyło kompetencje w zakresie „Systemu Pracy z Kadrą ZHP”.

Więcej

Rozwiń się… sytuacje intymne w pracy wychowawczej

Sytuacje intymne w pracy wychowawczej.

Podczas warsztatów porozmawiamy o rozwoju psychoseksualnym człowieka. Poznamy normy w obszarze intymności. Nauczymy się wyznaczać bezpieczne granice oraz odpowiadać na trudne pytania. Dowiemy się jak reagować w sytuacjach kryzysowych, i jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami.

Prowadzący: hm Marcin Kręgiel, psycholog, pedagog, instruktor harcerski. Na co dzień pracujący z młodzieżą i dorosłymi w gabinecie,  przy projektach oraz szkoleniach. Specjalista z obszaru profilaktyki i bezpieczeństwa.

Termin: 27 kwietnia 2017

Godzina: 17:30 – 19:30

Miejsce: Hufiec ZHP Katowice ul. Barbary 25a

Dla: uczestników kursu drużynowych Mistrz Gry, instrukturów i wędrowników powyżej 16 roku życia,

Liczba miejsc: 24
– pierwszeństwo przysługuje uczestnikom kursu drużynowych harcerskich „Mistrz Gry”

Zgłoszenia przyjmujemy za prośrednictwem formularza: https://rozwin_sie_sytuacje_intymne.zgloszenia24.pl
do 24.04.2017

Koszt: bezpłatnie – uczestnicy KDH „Mistrz Gry”
5zł – członkowie Hufca ZHP Katowice
7zł – członkowie innych hufców
Płatne w dniu warsztatów.

Kontakt ws. warsztatów:
Marta Kuter: tel. 602 459 498 mail. marta.kuter@zhp.net.pl

——
Warsztaty realizowane w ramach projektu „Rozwiń się i działaj” współfinansowanego z budżetu Miasta Katowice

phm. Marta Kuter

Więcej

Zgłoś się na Forum Komunikacji i Promocji

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za promocję ZHP na poziomie hufca, chorągwi, centralnym na I Forum Komunikacji i Promocji! 20 maja 2017 w Gdańsku podsumujemy realizację założeń dokumentu Kierunki Promocji ZHP oraz opracujemy wnioski, które zaproponujemy na 40. Zjazd ZHP.

Czas się spotkać  i podyskutować o kierunkach promocji i komunikacji, które możemy zaproponować do przyjęcia uchwałą na 40. Zjeździe ZHP. Wymienić się wiedzą, zainspirować, posłuchać prelekcji, ale też rozmawiać i mieć wpływ na strategię, z jaką będziemy pracować przez najbliższe lata.  Więcej