Bazy Harcerskie  Zlot  HIP  eBiuro


VIII edycja Lider + Moduł III zakończona

W dniach 2-3.06.2017 roku w Drogomyślu odbyła się siódma edycja warsztatów Lider+ Moduł III. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciel komend, komisji rewizyjnych, instruktorzy odpowiedzialni za kształcenie oraz program w hufcach Beskidzkim oraz Ziemi Cieszyńskiej.

Instruktorzy nabyli kompetencje w zakresie „Systemu Pracy z Kadrą ZHP”. W imieniu Komendantki Chorągwi hm. Anny Peterko wszystkim instruktorom biorącym udział w tej formie kształcenia gratuluję. W sposób szczególny dziękuję hm. Joannie Brenickiej za zorganizowanie warsztatów oraz hm. Magdalenie Górnej-Prudel za ich przeprowadzenie.

Komendant SIChŚI

Hm. Tomasz Huk

Sorry, comments are closed for this post.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow
Creampie