Daily Archives: 12/08/2017

Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP

Druhny i Druhowie!

to ostatnie dwa tygodnie wakacji, jeszcze trwają Wasze obozy harcerskie, kolonie zuchowe. Rozpoczynacie zloty chorągwi, organizujecie bezpieczny powroty grup z wakacji harcerek i harcerzy do domów.

Zróbmy wszystko aby te chwile i końcowe dni wakacji bezpiecznie dla wszystkich zakończyły się powrotem do miejsca zamieszkania.

Wojewodowie zbierają dane dotyczące szkód jakie kataklizm wyrządził w infrastrukturze samorządowej ale i tej na stanicach i obozach harcerskich. Proszę o przekazywanie danych do wojewódzkich sztabów zarządzania kryzysowego. Proszę powiadomić ubezpieczycieli, sporządzać protokoły zniszczeń.

Przypominam o decyzjach podjętych na szczeblu rządowym o przeglądzie i kontroli jeszcze odbywających się placówek letniego wypoczynku. Proszę w tym temacie o bezpośredni kontakt z kuratoriami oświaty.

Jednocześnie przypominam że zagrożenie burzowe na terenie kraju w określonych województwach jest nadal podtrzymane.

Proszę o pisemne informacje w przypadku nowych informacji.

Dziękuję za dotychczasowe komunikaty i informacje z chorągwi, które informują o sytuacji na Waszym terenie działania i Waszych placówkach.

Czuwaj !

hm Małgorzata Sinica
Naczelnik ZHP