Bazy Harcerskie  GMH2017  HIP  eBiuro


Uczestnicy obozów i kolonii bezpieczni

Komenda Chorągwi Śląskiej informuje, że wszyscy uczestnicy obozów i kolonii organizowanych przez śląskie Hufce są bezpieczni i ich miejsca obozowania nie zostały dotknięte nocnymi nawałnicami.

Sorry, comments are closed for this post.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow