Daily Archives: 10/09/2017

Messengers of Peace – program grantowy dla drużyn

Związek Harcerstwa Polskiego rozdysponuje aż piętnaście minigrantów drużynom, które przedstawią najciekawsze i najbardziej wartościowe pomysły na działania na rzecz społeczności lokalnej.

Messengers of Peace (Posłannicy Pokoju) to inicjatywa zapoczątkowana przez Światowy Komitet Skautowy w 2011 r., która ma na celu wspierać i inspirować młodych ludzi do działania na rzecz społeczności lokalnej. Każde działanie podejmowane przez skautów, niezależenie od jego skali, które wiąże się z poprawą bezpieczeństwa czy pozytywną zmianą warunków bytowych lub zdrowotnych części społeczeństwa, wpisuje się w ideę posłannictwa pokoju. Więcej

Gorąca prośba

Druhno Komendantko , Druhu Komendancie
 
Jestem instruktorem Hufca Chrzanów i od dłuższego czasu kolekcjonuję naszywki/plakietki jednostek harcerskich.
Interesują mnie wszelkie środowiska: GK, chorągwie, hufce, szczepy, drużyny, kręgi ,kluby, ośrodki harcerskie itd.
Te działające dziś i te których działalność się zakończyła.
Prosiłbym w wolnej chwili o przejrzenie zasobów hufca i w miarę możliwości darowiznę, wymianę lub sprzedaż posiadanych obecnych lub minionych plakietek.
 
Można je dostarczać poprzez adres:
Janusz Wolan, skr poczt 46, 32-500 Chrzanów 
lub bezpośrednio poprzez  Dh. Komendanta Hufca Chrzanów hm. Michała Rzepkę.
 
Zapraszam też na stronę Fb – Kolekcja Naszywek Harcerskich.
 
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
Janusz Wolan