Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Zapraszamy na wystawę “Emancypantki czy siłaczki? Polskie harcerki w latach 1911-1949”

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Od 22 września do 12 października 2017 r. na Placu Zamkowym przy kościele św. Anny oglądać można wystawę pt. „EMANCYPANTKI CZY SIŁACZKI. Polskie harcerki w latach 1911-1949”. Wystawa przygotowana przez Fundację Harcerek i Muzeum Harcerstwa w Warszawie upamiętnia Organizację Harcerek Związku Harcerstwa Polskiego.

Bohaterkami wystawy są harcerki i ich służba dla innych – to, co stanowiło sens i specyfikę harcerstwa żeńskiego w tych czasach. Unikalne zdjęcia pokazują różnorodną aktywność harcerek i nadają wystawie autentyczność.

Tradycje harcerskiego ruchu żeńskiego sięgają początków XX w., jego liczne osiągnięcia wychowawcze i społeczne m.in. opisywała w swych książkach harcmistrzyni Anna Zawadzka. Fundacja Harcerek przyjęła za swoją misję dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o harcerkach–instruktorkach, które tworzyły harcerstwo żeńskie. Dzięki zgromadzonych w Muzeum Harcerstwa materiałom historycznym możliwe było stworzenie tej wartościowej wystawy.

Odbywająca się w 1927 r. Konferencja Instruktorek w Różance przyjęła stanowisko, w którym czytamy: „Każda dziewczyna winna wejść w życie przygotowana do samodzielnej pracy zawodowej. Spełnianie obowiązków rodzinnych nie powinno wyczerpywać całkowicie zakresu zainteresowań kobiety […]”. Dziewczęta w harcerstwie poprzez próby na stopnie i sprawności były przygotowywane do samodzielnej aktywności życiowej. Chodziło o wyrobienie zaradności życiowej, o mądre gospodarowanie posiadanymi środkami, o szacunek dla pracy fizycznej, o pogodne wykonywanie czynności potrzebnych – choć nie zawsze łatwych. Zwłaszcza w czasie wojny takie podejście polskich harcerek do służby pozwoliło wielu ludziom uratować życie.

Oficjalne otwarcie wystawy zaplanowano w Światowym Dniu Polskiej Harcerki 1 października 2017 r. o godz. 12.30. Zapraszamy wszystkich do bliższego poznania pierwszych polskich harcerek!