Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

List od Regionalnej Dyrekcji Lasów Pńastwowych

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Otrzymaliśmy bardzo miły list od Pana Dyrektora o zgodzie na dołączenie do grona Ślaskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa.