Bazy Harcerskie  Zlot  HIP  eBiuro


List od Regionalnej Dyrekcji Lasów Pńastwowych

Otrzymaliśmy bardzo miły list od Pana Dyrektora o zgodzie na dołączenie do grona Ślaskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa.

 

Sorry, comments are closed for this post.