Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Weź udział w kursie organizowanym przez Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP zaprasza do udziału w kursie dla instruktorów, drużynowych i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską, który odbędzie się w terminie od 18 listopada do 26 listopada w OSW ZHP „Perkoz” w Waszecie k/Olsztynka.

W programie między innymi zajęcia na temat stosowania metody harcerskiej w rehabilitacji (HSW, formy pracy, zbiórka harcerska, wiedza o ZHP, przykłady dostosowywania programów sprawności, działalność drużyny NS, itd.), historia i tradycja ZHP (w tym historia Nieprzetartego Szlaku), informacje dotyczące Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, tworzenia projektów programowych.

Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2017 r.

Z uwagi na dofinasowanie ze środków PFRON kurs jest nieodpłatny.

Zgłoszenie należy przesyłać na adres:
Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP
00-491 Warszawa ul. Konopnickiej 6;
w wersji elektronicznej na adres : biuro.ns@zhp.pl lub ns@zhp.pl