Monthly Archives: Listopad 2017

Harcerskie specjalności w Szczecinie

W dniach 20-22 października, w siedzibie Chorągwi Zachodniopomorskiej, odbyła się cykliczna zbiórka Wydziału Wsparcia Specjalnościowego, w której wzięli udział przedstawiciele Chorągwi Śląskiej ZHP. W trakcie zbiórki odbyło się seminarium dla kadry specjalnościowej, przeprowadzono dyskusje plenarne a także przedstawiono informacje o działalności specjalnościowej w chorągwiach.

Sobotnie przedpołudnie poświęcono m.in. dyskusji o roli wsparcia specjalności z poziomów wyższych niż hufiec i warsztatach na temat wsparcia z poziomu hufca, pracy z elementami specjalności oraz służby leśnej. W drugiej części dnia omówiono cele i zadania Wydziału Wsparcia Specjalnościowego na najbliższy rok.

Przed zakończeniem spotkania instruktorzy podzielili się informacjami na temat działalności specjalnościowej w chorągwiach oraz zaprezentowano model pracy specjalnościowej na poziomie chorągwi. Zostały również wręczone potwierdzenia powołania na funkcję instruktorów inspektoratów specjalnościowych.