Daily Archives: 06/01/2018

Rekrutacja na European Youth Event 2018 w Strasburgu

Główna Kwatera ZHP we współpracy z Europejskim Regionem Skautowym zaprasza członków ZHP w wieku 18-30 lat do udziału w przedsięwzięciu pod nazwą European Youth Event 2018 (EYE 2018), któremu będzie towarzyszyć festiwal YO!Fest w Strasburgu (Francja) w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2018 r.

Parlament Europejski po sukcesie z 2014 i 2016 roku po raz kolejny otwiera swoje podwoje dla 8 tysięcy młodych ludzi. Celem przedsięwzięcia jest włączenie młodzieży w debatę polityczną i procesy społeczne, stworzenie możliwości dyskusji i działania w takich obszarach jak pokój, demokracja, praca i bezrobocie, środowisko. Wokół siedziby Parlamentu Europejskiego, jak co roku, zostanie zorganizowany YO!Fest, podczas którego młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w debatach, warsztatach tematycznych, zajęciach edukacyjnych, animacjach kulturalnych i koncertach. Organizatorem festiwalu jest Europejskie Forum Młodzieży. EYE 2018 to wspaniała okazją do zwrócenia uwagi polityków na wartości i idee ruchu skautowego, dlatego WOSM aktywnie włącza się w organizację tego wydarzenia.

Więcej

Konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego. Zgłaszanie prac trwa do 28 lutego 2018 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, a także inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

Więcej