Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

hm. Sławomir Przybyłowski – odszedł na wieczną wartę

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-
Chciałbym, o Panie, mieć na tamtym świecie,
Jeśli mnie wpuścisz w te rajskie podwoje,
Małą polankę wśród sosen i … w lecie
Na niej namiot harcerski – ot, marzenie moje.
(Sławomir Przybyłowski, „Na niebieski biwak”)

 

W dniu 27 stycznia 2018 roku w wieku osiemdziesięciu pięciu lat odszedł na wieczną wartę na zielonych pastwiskach wieloletni wykładowca harcerskich szkół instruktorskich, zuchmistrz,

DRUH
SŁAWOMIR PRZYBYŁOWSKI
1933 – 2018
harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego

urodzony na Wileńszczyźnie, nauczyciel szkół podstawowych i zawodowych, wizytator metodyk, od pierwszych lat powojennych oddany służbie harcerskiej i instruktorskiej, od 1957 roku instruktor i zastępca komendanta ds. programowych Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych w Cieplicach Śląskich, od 1964 roku długoletni zastępca kierownika i kierownik Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Katowickiej ZHP w Chorzowie, instruktor Międzynarodowych Obozów Pokoju i Przyjaźni „Malta” w Cieplicach i w Chorzowie, w latach 1975–1986 zastępca przewodniczącego Harcerskiej Rady Resortowej przy Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, promotor harcerstwa w górniczym szkolnictwie zawodowym, współorganizator harcerskich stanic i obozów resortu górnictwa (Operacja „1001–Frombork”, Operacja „Bieszczady–40”, Akcja „Staszic” w Sielpi, Akcja „Srebrna Góra” i inne), organizator wyobraźni i inspirator aktywności instruktorskiej, poeta („Stwory”, „Pisane słońcem i deszczem”, „Za oknem zmierzch”, „Witraże mojego ogrodu”, „Alfabet nadziei”), rzeźbiarz, malarz, korzenioplastyk, członek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
Odszedł na ostatnią wędrówkę w Bystrej. Jego prochy zostaną złożone na Lanzarote w archipelagu Wysp Kanaryjskich (Hiszpania).