Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: ,,Biało- czerwona niepodległa”

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza do wzięcia  udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny na Projekt Kartki  Pocztowej w Ramach Obchodów ,,100 – Rocznicy Odzyskania  Niepodległości”  pt.: ,,Biało- czerwona niepodległa”. Konkurs został  objęty patronatem  Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 października 2018 roku podczas  otwarcia wystawy czasowej ,,Legioniści, pocztowcy, wodzowie –  bohaterowie  niepodległości”, która odbędzie się w budynku Muzeum Poczty i  Telekomunikacji  przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu. Laureaci pierwszych trzech  miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki.  Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni  najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w  formie kartki pocztowej.

Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych  ustala się na dzień 10 września 2018 roku.

Warunkiem udziału w  konkursie  jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia .

KONKURS

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu  ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław
tel.713436765