Archives

Podziękowania

Komenda Chorągwi Śląskiej serdecznie dziękuje wszystkich uczestnikom i zaproszonym gościom za stworzenie prawdziwie harcerskiej atmosfery jaka towarzyszyła VII Gali Mistrzów Harcerstwa. Serdecznie zapraszamy za rok.

Podziękowania dla Hufców

Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach serdecznie dziękuję za pomoc w przygotowaniu i zabezpieczeniu logistycznym VII Gali Mistrzów Harcerstwa harcerzom i instruktorom z Hufców: Ziemi Tyskiej, Ziemi Tarnogórskiej i Ziemi Gliwickiej.