Archives

Reprezentacji Chorągwi Śląskiej we władzach centralnych na nową kadencję 2018-2021

Naszą Chorągiew we władzach centralnych reprezentować będą:
 
Rada Naczelna – członkowie rady:
hm. Magdalena Górna-Prudel
hm.Mariusz Maciów
hm. Adam Malarz
 
Naczelny Sąd Harcerski:
hm. Tomasz Rawski – członek sądu
 
Centralna Komisja Rewizyjna:
hm. Anna Piekarz – wiceprzewodnicząca
 
Gratulujemy druhnom i druhom wyboru i życzymy wytrwałości w pełnieniu ich niełatwych funkcji.

Betlejemskie Światło Pokoju w Częstochowie

Komenda Hufca ZHP Częstochowa ma szczególną przyjemność zaprosić Was na uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbędzie się 17 grudnia 2017 roku na Jasnej Górze w Częstochowie.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem ceremonii oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://przekazaniebspnajasnejgorze2017.zgloszenia24.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o skontaktowanie się z pwd. Martą Piekarska pisząc na adres e-mail program@czestochowa.zhp.pl
Zapraszamy! Czuwaj!

harmonogram-bsp-2017-pdf