Archives

Najwyższa władza ZHP spotka się za dwa dni

Już 7 grudnia w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, spotka się niemal dwustu delegatów, by wybrać nowe władze, pochylić się nad projektami uchwał, a także w instruktorskim gronie porozmawiać o kierunkach rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego.

Pierwszy dzień poświęcony zostanie tzw. obradom roboczym, czyli wyborowi Prezydium Zjazdu, pięciu komisji zjazdowych (mandatowej, statutowej, uchwał i wniosków, wyborczej oraz skrutacyjnej), a także wyborowi protokolantów. Przyjęty zostanie regulamin i porządek obrad oraz “Zasady wyboru władz naczelnych ZHP”, “Tryb prac nad Statutem ZHP” i “Tryb pracy nad uchwałami i stanowiskami Zjazdu”. Read More

Jubileuszowy koncert 50-lecia SŁONECZNYCH!

Długo oczekiwane jubileuszowe koncerty 50-lecia Harcerskiego Zespołu Artystycznego SŁONECZNI im. hm. Edwarda Sośnierza Śląskiej Chorągwi ZHP odbędą się już 9 i 10 grudnia. Oba będą miały miejsce w sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach.

To niezwykłe wydarzenie będzie swego rodzaju podziękowaniem dla druha harcmistrza Edwarda Sośnierza – założyciela SŁONECZNYCH, który dwa lata temu odszedł na „wieczną wartę”. Aktualni i byli członkowie zespołu, wspólnie przygotowali ten jubileusz chcąc oddać hołd druhowi Sośnierzowi za jego ponad 50-letnią pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Jako że przez te pół wieku istnienia zespołu tańczyło i śpiewało w nim blisko 1000 osób, odbędą się aż dwa koncerty tak, by wszyscy sympatycy SŁONECZNYCH mogli poznać lub przypomnieć sobie historię zespołu. Read More

List od ks. hm. Piotra Larysza, Kapelana Chorągwi Śląskiej

„W Tobie jest światło…”
Drogie Druhny i Druhowie,

Po raz XXVII w Polsce towarzyszy nam idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Co roku jesteśmy w wielu ciekawych miejscach, podejmujemy przy tym trud organizacji spotkań, aby sobie i innym pokazać, że tak naprawdę chcemy świecić przykładem dla siebie i drugich, a jednocześnie powiedzieć sobie, że światło z groty Bożego Narodzenia, które przekazujemy jest również w nas samych, bo Bóg jest blisko nas.

 

Cały list TUTAJ