Praca w Komendzie Chorągwi

Komenda Chorągwi Śląskiej poszukuje osoby do pracy w referacie finansowym.

Kandydat powinien cechować się :

 • samodzielnością,
 • punktualnością,
 • sumiennością,
 • chęcią nauki i szkolenia się,
 • dobrą organizacją pracy.

Wymagania:

 • biegła obsługa programów komputerowych w zakresie pakietu MS Office, Windows,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • miesięczne rozliczenia hufców,
 • księgowanie obozów i zimowisk,
 • uzgadnianie rejestrów VAT,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • wystawianie faktur VAT i not,
 • stały kontakt hufcami.

Forma zatrudnienia:

 • w okresie próbnym na umie zlecenie, później umowa o pracę.

Wszelkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv, do dnia  01-08-2018r.  na adres biuro@slaska.zhp.pl

 

Odbierz swój bon!

Druhny i Druhowie! Na właścicieli kart do Makro Cash and Carry o numerach:
17_98030
17_44581
20_96389
17_45542
17_57897
czekają w biurze chorągwi bony podarunkowe. Zapraszamy po odbiór wraz z kartą, na podstawie której zweryfikujemy szczęśliwych posiadaczy. 

Harcerska Akcja Letnia 2018

Druhny i Druhowie!

Właśnie rozpoczęła się kolejna Harcerska Akcja Letnia. Tak, jak w latach ubiegłych będzie to  największe wydarzenie programowo – organizacyjne przed jakim staną harcerskie komendy. Dodatkowo w tym roku  dużym wyzywaniem  będzie dla nas wyjazd na Zlot ZHP w Gdańsku, w którym z naszej chorągwi weźmie udział blisko 2.300 harcerzy i instruktorów. Naszym największym marzeniem jest, by tegoroczna akcja letnia przebiegła prawidłowo, bezpiecznie –  a nasi podopieczni wrócili z kolonii i obozów bogatsi o zdobytą wiedzę czy też sprawności.

Zgodnie z Komunikatem Naczelniczki ZHP przypominamy o zadaniach i obowiązkach spoczywających na organizatorach a przede wszystkim na komendach chorągwi w zakresie organizacji, zatwierdzania form wypoczynku oraz prawidłowego nadzoru i przekazywania natychmiastowej i wyczerpującej informacji o sytuacjach kryzysowych.

Zadania te wynikają m.in. z:
• Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity opublikowano w Dz.U. 2016 poz. 1943);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452);
• Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno–sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami;
• Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 4/2018). Więcej