„Lata wspomnienie” spotkanie namiestników i członków Namiestnictw Zuchowych

Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP zaprasza namiestników zuchowych i członków Namiestnictw Zuchowych Hufców na powakacyjne spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 8 września 2017 roku w godz. 17.30-19.30 w siedzibie Hufca ZHP im. Obrońców Chorzowa w Chorzowie.
Strój obowiązujący – „lata wspomnienie”, swobodny, nawiązujący do letniego wypoczynku.
Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu na adres e-mail: zuchowy@slaska.zhp.pl, do dnia 6 września 2017 roku.

Czuj! Czuwaj!
Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP

Europejskie organizacje skautowe do ZHP: Zorganizujcie Eurojam w Polsce

18 sierpnia w Baku Krajowe Organizacje Skautowe Regionu Europejskiego WOSM i Europejski Komitet Skautowy złożyły Związkowi Harcerstwa Polskiego propozycję organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego. – Doceniamy przygotowany przez ZHP edukacyjny program z mottem „Bądź iskrą”. Ten potencjał nie może się zmarnować – czytamy w podpisanej deklaracji.

Efekty pracy merytorycznej zespołu Projektu Światowe Jamboree Skautowe 2023 doceniły kraje europejskie zrzeszone w WOSM. Tuż po ogłoszeniu niekorzystnego dla Polski wyniku głosowania dotyczącego Światowego Jamboree Skautowego 2023, organizacje z Europy porozumiały się w sprawie złożenia ZHP propozycji zrobienia europejskiej edycji imprezy.

– Jesteśmy poruszeni Waszą postawą. Nasza kandydatura przebiegała pod znakiem solidarności i tą solidarność skautową dziś czujemy. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzacie, wsparcie i tę właśnie europejską solidarność. Teraz musimy wrócić do Polski i sprawdzić, czy wypracowane przez ZHP relacje z partnerami pozwolą wprowadzić pomysł Europejskiego Jamboree Skautowego w Polsce w życie – mówi harcmistrz Karol Gzyl, szef Zespołu Projektu Światowe Jamboree Skautowe 2023, Komisarz Zagraniczny Read More

Program stypendialny “Ship for World Youth”

Zapraszamy pełnoletnich wędrowników i wędrowniczki oraz instruktorki i instruktorów do udziału w programie stypendialnym Rządu Japonii pod nazwą „Statek Młodzieży Świata”.

Ship for World Youth to program międzynarodowej wymiany młodzieży, organizowany od 1988 roku. Najbliższa edycja programu będzie realizowana od 16 stycznia do 2 marca 2018 roku; w dniach 16-27 stycznia zostaną przeprowadzone szkolenia, a 28 stycznia rozpocznie się rejs. W rejsie weźmie udział 122 młodych Japończyków i 120 osób z 10 zaproszonych państw (po 12 osób z każdego państwa). Podczas rejsu młodzież uczestniczy w wykładach i dyskusjach, bierze udział w imprezach kulturalnych, sportowych, seminariach itp. Zaplanowane są także krótkie wizyty w Indiach i na Sri Lance, gdzie przygotowany zostanie program lokalny, pozwalający uczestnikom rejsu poznać kulturę tych krajów. Read More

Warsztaty w Parku Śląskim

Szanowni Państwo, członkowie kręgów seniorów, słuchacze utw, seniorzy-liderzy społeczności lokalnej

zapraszamy Państwa na dwudniowe bezpłatne warsztaty do Parku Śląskiego w Chorzowie (hotel Skaut). Warsztaty poświęcone będą wolontariatowi seniorów. W ich ramach zaplanowaliśmy również wizyty studyjne w czasie działań wolontariuszy-seniorów przy Fundacji Park Śląski, wycieczkę po Parku Śląskim (z przyrodnikiem lub z ornitologiem lub gra terenowa).
Każdy z uczestników (warunek: musi mieć minimum 60 lat), prócz noclegu i wyżywienia, otrzyma materiały konferencyjne oraz książeczkę o wolontariacie seniorów. Read More