Zbiórka Komendantów i Skarbników Hufców

Druhny i Druhowie,

W imieniu Komendantki Chorągwi Śląskiej hm. Anny Peterko serdecznie zapraszam na zbiórkę Komendantów i Skarbników Hufców, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2015r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Serdecznie zapraszamy