Spotkanie opłatkowe przedstawicieli organizacji kombatanckich i niepodległościowych

14 grudnia br. na zaproszenie Marszałka województwa pana Wojciecha Saługi odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli organizacji kombatanckich i niepodległościowych, w którym wzięli udział: hm. Anna Peterko, hm. Andrzej Lichota, phm. Anna Miernik, phm. Michał Pińczyński, pwd. Marta Kuter oraz harcerze z 11 Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Polana” z Hufca Katowice. Podczas spotkania druhna Komendantka Chorągwi przekazała Betlejemskie Światło Pokoju na ręce pana ppłk Mariana Piotrowicza oraz pana Włodzimierza Czechowskiego.   Więcej