Herosi i bogowie – Olimp wzywa

Niemiecka organizacja skautowa VCP organizuje kolejne warsztaty kreatywności artystycznej w międzynarodowym gronie.

Warsztaty odbywają się co roku od 60 lat, w tym od około 40 lat jest to impreza międzynarodowa. Temat przewodni odgrywa bardzo ważną rolę. Tegoroczne hasło: Herosi i bogowie – Olimp wzywa.  Więcej

List Pochwalny Naczelnika ZHP

List Pochwalny Naczelnika ZHP jest wyróżnieniem przyznawanym corocznie w Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego instruktorom pełniącym funkcję drużynowego, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP są przyznawane zgodnie z Uchwałą nr 28/XXXVI  z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP.  Więcej