MUZYCZNE HARCERSKIE WĘDROWANIE

100 na 100

MUZYCZNE HARCERSKIE WĘDROWANIE

 IV HARCERSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE

Organizator: Hufiec ZHP Chrzanów, Chorągiew Śląska – Związek Drużyn w Libiążu.

Data: 21.04.2018 r.

Miejsce: Hala Widowiskowo – Sportowa przy Zespole Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż.

Składka zadaniowa: 15 złotych od uczestnika.

 Cele przeglądu:

Upamiętnienie 100 lat Odzyskania Niepodległości i 100 lat powstania Związku Harcerstwa Polskiego

  • promowanie piosenki harcerskiej i turystycznej;
  • stworzenie możliwości prezentacji artystycznej gromad zuchowych oraz drużyn harcerskich, starszo harcerskich i wędrowniczych;
  • wymiana pomysłów i doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi.

 Kategorie HSA:

  • piosenka harcerska/zuchowa- historyczna;
  • piosenka turystyczna.

Więcej

Konferencja dla chcących pracować ze specjalnością pożarniczą

Konferencja dla drużynowych, przybocznych i instruktorów pracujących lub chcących pracować ze specjalnością pożarniczą, któa odbędzie się w terminie 17-18.03.2018 r.

 

        Organizator: Związek Drużyn w Libiążu,  Hufiec ZHP Chrzanów, Chorągiew Śląska

Serdecznie zapraszamy wszystkich drużynowych, przybocznych i instruktorów którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej
o specjalności pożarniczej lub rozpocząć swą przygodę z nią.

Konferencja adresowana jest do:

  • Drużynowych, przybocznych i instruktorów pracujących ze specjalnością pożarniczą;
  • Drużynowych, przybocznych i instruktorów którzy chcieli by pracować z wykorzystaniem specjalności i sprawności pożarniczych ;
  • Inne osoby zainteresowane specjalnością pożarniczą

Więcej

Kurs drużynowych dla dorosłych „Delta” (trzecia edycja)

Szkoła Instruktorska Chorągwi Stołecznej ZHP „Iluminacja” oraz zespół instruktorski organizujący kursy przewodnikowskie dla dorosłych „Meandry” zapraszają do uczestnictwa w kolejnej, trzeciej edycji kursu drużynowych „Delta”.

Płynąc meandrującą rzeką harcerstwa zbliżyliśmy się do ujścia. Tu rzeka rozdziela się na odnogi, tworząc deltę. Jest odnoga zuchowa, jest odnoga harcerska, blisko starszoharcerskiej płynąca, jest odnoga wędrownicza.

Zapraszamy wszystkich absolwentów kursów przewodnikowskich, w wieku ponadwędrowniczym (21+), abyśmy wspólnie pokonali kolejny etap podróży wybranymi odnogami Delty, przygotowując się do podjęcia samodzielnej służby w gromadach i drużynach.

Cel kursu: Przygotowanie do pełnienia funkcji drużynowego w wybranej metodyce, zapoznanie z instrumentami metodycznymi, zapoznanie ze sposobami stosowania elementów metody harcerskiej i typowych form pracy w konkretnej metodyce, poszerzenie zasobu pomysłów, wymiana doświadczeń.

Ukończenie kursu daje uprawnienia do prowadzenia gromady / drużyny w odpowiedniej metodyce. Więcej

Odznaka z okazji 100 lecia ZHP oraz odzyskania Niepodległości

Druhny i Druhowie!

Jak zapewne wiecie rok 2018 jest rokiem 100 – lecia ZHP oraz Odzyskania Niepodległości.

Z tej okazji Komenda Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 przygotowała okolicznościową odznakę pamiątkową, którą będzie można zdobyć wykonując zadania wyłącznie w okresie od 11 listopada 2017 roku do 11 listopada 2018 roku.

Te wykonane od 11 listopada 2017 r. do dnia dzisiejszego, o ile będą udokumentowane i spełnią wymogi regulaminu, oczywiście Kapituła zaliczy 🙂

Unikalność tej odznaki będzie polegała na tym, że nigdy więcej nie będzie można jej zdobyć.

Na odznace znajdują się Krzyż Harcerski z Okresu Walk o Niepodległość nadawany harcerzom, którzy brali udział w walkach lub przyczynili się do odzyskania i umacniania niepodległości w latach 1908 – 1921 oraz odznaka I Brygady Legionów. Odznaka metalowa, na wkręt – typu znanej Wam ze Zlotu w Palmirach, czy innych rajdów PTTK.

 

  Więcej

Harcerski Kurs Spadochronowy „Czasza”III

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Harcerskim Kursie Spadochronowym „Czasza” organizowanym przez Hufiec ZHP Warszawa- Wola.

Kurs jest organizowany metodą Static Line
Kurs na linę SL/IAD – jest to metoda szkolenia dla osób, które chciałyby skoczyć samodzielnie i poczuć adrenalinę spadochroniarstwa ale jeszcze nie do końca wiedzą czy ten sport jest dla nich.
Można powiedzieć, że są to skoki „na spróbowanie”.
Zaraz po opuszczeniu samolotu (na komendę instruktora) następuje otwarcie spadochronu głównego i lot na otwartej czaszy. Są to tak zwane skoki „niskie”.

W przypadku szkolenia AFF, przy pierwszych skokach asystują dwaj instruktorzy. Razem wyskakują i podczas swobodnego spadania nadzorują wykonywanie poszczególnych ćwiczeń do czasu otwarcia spadochronu. Opóźnienie pomiędzy skokiem z samolotu a otwarciem spadochronu to ok. 45-50s.
W skokach na linę SL/IAD nie ma swobodnego spadania, stąd i nie ma bezpośredniej asysty w powietrzu.
W obu metodach po otwarciu spadochronu uczeń-skoczek jest instruowany za pomocą zestawu radiowego podczas lotu na czaszy i podejścia do lądowania.
Więcej