Reprezentacji Chorągwi Śląskiej we władzach centralnych na nową kadencję 2018-2021

Naszą Chorągiew we władzach centralnych reprezentować będą:
 
Rada Naczelna – członkowie rady:
hm. Magdalena Górna-Prudel
hm.Mariusz Maciów
hm. Adam Malarz
 
Naczelny Sąd Harcerski:
hm. Tomasz Rawski – członek sądu
 
Centralna Komisja Rewizyjna:
hm. Anna Piekarz – wiceprzewodnicząca
 
Gratulujemy druhnom i druhom wyboru i życzymy wytrwałości w pełnieniu ich niełatwych funkcji.

Jubileuszowy koncert 50-lecia SŁONECZNYCH!

Długo oczekiwane jubileuszowe koncerty 50-lecia Harcerskiego Zespołu Artystycznego SŁONECZNI im. hm. Edwarda Sośnierza Śląskiej Chorągwi ZHP odbędą się już 9 i 10 grudnia. Oba będą miały miejsce w sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach.

To niezwykłe wydarzenie będzie swego rodzaju podziękowaniem dla druha harcmistrza Edwarda Sośnierza – założyciela SŁONECZNYCH, który dwa lata temu odszedł na „wieczną wartę”. Aktualni i byli członkowie zespołu, wspólnie przygotowali ten jubileusz chcąc oddać hołd druhowi Sośnierzowi za jego ponad 50-letnią pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Jako że przez te pół wieku istnienia zespołu tańczyło i śpiewało w nim blisko 1000 osób, odbędą się aż dwa koncerty tak, by wszyscy sympatycy SŁONECZNYCH mogli poznać lub przypomnieć sobie historię zespołu. Read More

List od ks. hm. Piotra Larysza, Kapelana Chorągwi Śląskiej

„W Tobie jest światło…”
Drogie Druhny i Druhowie,

Po raz XXVII w Polsce towarzyszy nam idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Co roku jesteśmy w wielu ciekawych miejscach, podejmujemy przy tym trud organizacji spotkań, aby sobie i innym pokazać, że tak naprawdę chcemy świecić przykładem dla siebie i drugich, a jednocześnie powiedzieć sobie, że światło z groty Bożego Narodzenia, które przekazujemy jest również w nas samych, bo Bóg jest blisko nas.

 

Cały list TUTAJ