Ważna informacja

Katowice, dnia 16 maja 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
uprzejmie informuję, że w związku z wypadkiem jaki miał miejsce w dniu 5 maja 2018 roku w Kopalni Węgla Kamiennego
„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” w Jastrzębiu Zdroju, Wojewoda Śląski pismem z dnia 16 maja 2018 roku zwrócił się z apelem do wszystkich organizatorów imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa śląskiego o powstrzymanie się od ich organizacji w dniu 17 maja 2018 roku na znak żałoby po zmarłych górnikach.

W związku z powyższym, Kuratorium Oświaty w Katowicach, prosi
w miarę możliwości o dostosowanie się do ww. apelu.

 

Oryginał pisma

Seniorze bądź czujny!

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa zaprasza katowickich Seniorów do udziału w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych we współpracy z Komendą Miejską Policji, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Więcej: Plakat

 

Poza tym:

Katowice zakwitną łąkami

W sobotę, 28 kwietnia, od godz. 11.00 każdy chętny będzie mógł posiać kawałek „Łąki Centralnej” w Katowicach między ulicami Piotra Skargi i Franza Wincklera. Realizatorzy – Miasto Katowice i Fundacja Łąka

KURS FOTOGRAFII

Fundacja Obywatel Sztuki zaprasza na bezpłatny kurs fotografii. Rekrutacja trwa do 30 kwietnia.

SprzątaMY dzielnice – trwa głosowanie, które dzielnice należy sprzątnąć

Chcesz dbać o środowisko, rozwijać się w ciekawych ekoprojektach i wesprzeć akcje SprzątaMY dzielnice – zgłoś się do Stowarzyszenia Wolnej Herbaty. Szczegóły na FB.COM/WOLNAHERBATA.

Trwają prace nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Do 25 maja br. można zgłaszać uwagi/propozycje do Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 – to I etap roboczy, który jest ważny przy planowaniu budżetu. Propozycje można zgłaszać w dowolnej formie, np. na maila: agnieszka.lis@katowice.eu

Warsztaty „Święto Prze-Twórców” #Upcykling

UPstore zaprasza na warsztaty pt. „Święto twórców” 1 Maja br. od 10:00 do 19:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych – COP,  ul. Kopernika 14. Przetwarzamy rzeczy, które mamy w domu i pozyskane od Firm nowe odpady.

Sklep charytatywny Fundacji Sue Ryder

Już 7 maja otwarcie pierwszego charity shopu w Katowicach! Trwa zbiórka rzeczy używanych, w dobrym stanie, które można przekazać do sklepu.

Nabór na członka Powiatowej Społecznaj Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Urząd Miasta Katowice ogłasza nabór kandydata na członka Rady spośród przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia na formularzu należy złożyć do dnia 24 maja 2018 roku

XII turniej PETANQUE

Dom Miasta Saint – Etienne w Katowicach wraz z Sekcją Petanque przy D. M. SE. K. Urząd miasta Katowice zapraszają 20 maja o godzinie 9.00 do Parku Kościuszki na XII turniej Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice.

„Biegnąca z wilkami”

Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM zaprasza na warsztat „Biegnąca z wilkami”, który odbędzie się w Bystrej koło Bielska Białej

Zaproszenie do udziału w konsultacjach – Program profilaktyki

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

 

Konkurs plastyczny „Jak zuch kocha Polskę”

Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Jak Zuch kocha Polskę …?

  1. Cele:
  2. Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego.
  3. Praca z Prawem Zucha.
  4. Rozwijanie umiejętności plastycznych i kształtowanie wyobraźni zuchów.

 

Pozostałe informacje o konkursie oraz oświadczenie w pliku: Jak zuch kocha Polskę?

 

 

Konferencja na temat zmian w Systemie Metodycznym ZHP

Druhny i Druhowie!
 
Zapraszamy do udziału w konferencji na temat
ZMIAN W SYSTEMIE METODYCZNYM ZHP.
 
Tak jak to obiecaliśmy sobie, na lutowym spotkaniu konsultacyjnym, chcemy dalej rozmawiać o tym, w jakim kierunku powinny iść ewentualne zmiany, co należałoby poprawić, na co położyć szczególny nacisk.
Spotykamy się 14 kwietnia 2018 r. w mundurach, w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie (początek – godz. 9:00).
 
Przypominamy, że należy się zgłosić do dnia: 12.04.2018r.
Formularz zgłoszeniowy: http://tnij.at/257982
 
Odpłatność wynosi 15 zł płatna na konto Komendy Chorągwi z dopiskiem DSCZ „Konferencja metodyczna”. W odpłatności zawiera się również ciepły posiłek.
 
W programie konferencji między innymi:
• zapoznanie się z dokumentami źródłowymi dotyczącymi projektu wprowadzenia zmian
w systemie metodycznym ZHP;
• podsumowanie stanowisk środowisk, uczestniczących w ogólnopolskich konsultacjach metodycznych;
• przedstawienie wniosków z konferencji Śląskiej Chorągwi ZHP z dnia 28 lutego 2018r.;
• praca w grupach – dyskusja nad przedstawionymi wnioskami, do której podstawą będą następujące tezy:
o Teza I – Dana grupa metodyczna powinna być przede wszystkim przyporządkowana do poziomu rozwoju psychofizycznego i odzwierciedlać rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Wiąże się z tym kwestia rozpatrzenia możliwości zmiany przedziałów wiekowych przypisanych do danych metodyk. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, powinno się organizować pracę środowisk poza szkołą systemem szkolnictwa.
o Teza II – Zachodzi konieczność uaktualnienia opisów poszczególnych metodyk, ze szczególnym położeniem nacisku na opis metodyki starszoharcerskiej, jeżeli podjęta zostanie decyzja o pozostawieniu jej, jako odrębnej metodyki.
o Teza III – Obecny system kształcenia metodycznego kadry wymaga wprowadzenia znaczących zmian.
Dodatkowych informacji udziela hm. Adam Malarz ( adam.malarz@zhp.net.pl)
Do zobaczenia.