Zdobądźcie tytuł Drużyny Niepodległości!

 

Zrealizuj wraz z jednostką zadania z propozycji programowej i zdobądźcie tytuł Drużyny Niepodległości!

Rok 2018 to między innymi setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji masz możliwość uczcić historię swojej ojczyzny i zdobyć wraz z jednostką wyjątkowy tytuł Drużyny Niepodległości.

Nowa propozycja programowa zainspiruje Cię do realizacji w drużynie/gromadzie programu, który rozbudzi ciekawość otaczającego świata, umocni postawy patriotyczne, podniesie świadomość obywatelską oraz uświadomi potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach walczących o wolną, niepodległą Ojczyznę i umocni szacunek do symboli i tradycji narodowych.

Ponadto dzięki realizacji propozycji członkowie Twojej drużyny/gromady poszerzą wiedzę dotyczącą historii odzyskania niepodległości przez Polskę, historii Związku Harcerstwa Polskiego, a także twórczo zaangażują się w życie Waszej społeczności lokalnej oraz naszej organizacji. Jednak przede wszystkim będzie to radosne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia istnienia Związku Harcerstwa Polskiego.

Zostańcie Drużyną Niepodległości!

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Poczta Piesza Powstańcza

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu wspólnie z Poczta Polska  S. A. chciałoby zaprosić Państwa do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów 74. Rocznicy Wybuchu Powstania  Warszawskiego w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa szereg bezpłatnych atrakcji.

•       godz. 11:00 ,,TO my – Walcząca Warszawa” Powstańcza Poczta Harcerska
– warsztaty w ramach wakacyjnych warsztatów ,,Pocztowe to i owo”. Wstęp
bezpłatny. Zapisy na warsztaty pod numerem telefonu: 713436765
•       ,,Wczytaj się w historię walczącej Stolicy!Pokaz korespondencji
powstańczej należącej do zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we
Wrocławiu w ramach wystawy ,,Wystawa jednego eksponatu” oraz możliwość
zapoznania się z wyjątkowymi nie prezentowanymi wcześniej eksponatami.
•       12:30 -13:00 Udział w Harcerskiej Poczcie Specjalnej – uroczysty
przemarsz i przeniesienie paczek oraz listów z budynku Poczta Wrocław 1
(ul. Krasińskiego 1) do budynku Poczta Polska Rynek Rynek 28 Wrocław w
ramach upamiętnienia Harcerzy Poczty Powstańczej.
•       Udział w kampanii ,,Bohater On” oraz możliwość bezpłatnej wysyłki
kartek pocztowych do Powstańców, które będą dostępne w Muzeum Poczty i
Telekomunikacji we Wrocławiu.

Z okazji planowanych wydarzeń Poczta Polska S. A.  przygotowała również
wyjątkową kartkę pocztową oraz datownik okolicznościowy upamiętniające
74. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego, które 1 sierpnia będą
dostępne w budynku Poczty Polskiej przy ul. Krasińskiego 1.

Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia znajdziecie Państwo na
stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/973128789536233/.
Zachęcamy również do udostępniania wydarzenia na Państwa stronach
internetowych. Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc w rozpowszechnianiu
informacji o wydarzeniu.

Zachęcamy do wzięcia udziału we wszystkich atrakcjach jakie
przygotowaliśmy dla Państwa w ramach Obchodów 74. Rocznicy Wybuchu
Powstania Warszawskiego, jednocześnie prosimy o kontakt z Działem
Edukacji i Promocji Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w celu
potwierdzenia swojej obecności (joanna.kwasna@muzeum.wroclaw.pl nr tel.
792596491  lub sekretariat@muzeum.wroclaw.pl tel 713436765.
Pozdrawiam serdecznie i mamy nadzieję, iż zaszczycicie nas Państwo
swoją wizytą 1 sierpnia.

 

REGULAMIN

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: ,,Biało- czerwona niepodległa”

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza do wzięcia  udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny na Projekt Kartki  Pocztowej w Ramach Obchodów ,,100 – Rocznicy Odzyskania  Niepodległości”  pt.: ,,Biało- czerwona niepodległa”. Konkurs został  objęty patronatem  Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 października 2018 roku podczas  otwarcia wystawy czasowej ,,Legioniści, pocztowcy, wodzowie –  bohaterowie  niepodległości”, która odbędzie się w budynku Muzeum Poczty i  Telekomunikacji  przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu. Laureaci pierwszych trzech  miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki.  Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni  najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w  formie kartki pocztowej.

Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych  ustala się na dzień 10 września 2018 roku.

Warunkiem udziału w  konkursie  jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia .

KONKURS

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu  ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław
tel.713436765