Podziękowanie dla harcerzy z II Szczepu Harcerskiego „Chmura”

Otrzymaliśmy miłe słowa od druha Przemysława Wiza:

„Chciałbym w imieniu Pszczyńskiego Ludowego Klubu Jeździeckiego „Plessówka” jak i własnym serdecznie podziękować za bezinteresowną pomoc okazaną nam przez waszych harcerzy z II Szczepu Harcerskiego „Chmura” im. hm. Józefa Pukowca w Pszczynie. Dzięki ich rzetelnej i sumiennej pracy, byliśmy w stanie zorganizować wspaniałą Majówkę Konną na pszczyńskim rynku, która jak mamy nadzieję cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności. Na stronie Szczepu Harcerskiego możemy przeczytać, że ich misją „jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go w wszechstronnym rozwoju i kształtowanie jego charakteru poprzez stawianie wyzwań”. Mam nadzieję, że to nowe wyzwanie postawione przed harcerzami przy organizacji zawodów konnych pozytywnie wpłynie na kreowaniu rozwoju młodych ludzi. Doskonale pamiętam swoje początki w drużynie harcerskiej, gdzie interesował mnie cały otaczający nas świat. Harcerstwo pomogło mi określić mój dalszy kierunek. Znalazłem drużynę harcerską, która jeździła konno. Znalazłem połączenie przyjemnego z pożytecznym.
Dlatego też kiedy pisałem prośbę do II Szczepu Harcerskiego „Chmura” o pomoc przy Majówce Konnej, wiedziałem doskonale, że rozmawiam z ludźmi odpowiedzialnymi i sumiennymi. Te wartości przekazywane mi niegdyś nie zostały zatarte do dnia dzisiejszego.
Dlatego raz jeszcze w imieniu Klubu Jeździeckiego i własnym dziękuje harcerzom z II Szczepu Harcerskiego „Chmura” za pomoc okazaną nam przy organizacji imprezy plenerowej dla społeczeństwa Pszczyny.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj”
Przemysław Wiza
były harcerz 7 Strzeleckiej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Beliny Prażmowskiego w barwach 3 Pułku Ułanów Śląskich

Komendant hufca Ziemi Gliwickiej członkiem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego  została powołana na mocy Uchwały Nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011. Do MRDPP powołani zostali, zgłoszeni (zgodnie z wymogami ustawowymi) kandydaci z organizacji pozarządowych, rekomendowani przez własne środowiska, którzy stanowią silną grupę przedstawicieli III sektora.

Druh phm. Patryk Rempała, komendnat hufca Ziemi Gliwickiej,  został powołany do Rady na lata 2017 – 2020.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w tym szanownym gremium!

Więcej do przeczytania na portalu Gliwice.eu

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Rozpoczęcie kursu 30 maja 2017 od godz. 16.30 , kolejne zajęcia 5, 10, 11 czerwca w harcówce przy ul. Mickiewicza w Rydułtowach ( obok Domu Orkiestry ) .

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończenie 18 roku życia

– wykształcenie średnie (również tegoroczni maturzyści)

Koszt: 120 zł (cena obejmuje dyplom, bufet kawowy, materiały), zapłata przelewem na konto – informacja szczegółowa na pierwszym spotkaniu.

Zapisy e- mailem na adres : zhprydultowy@wp.pl, tel. kontaktowy 510096538

 

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji i Narodowej zgodnie z podstawą prawną z dnia 30.03.2016r.

Serdecznie zapraszam – CZUWAJ !

Komendantka Hufca Rydułtowy

hm. Barbara Komarek

 

Wybitny Polak w Norwegii 2017: W Oslo najlepszym przyznano statuetki i wyróżnienia

W sobote 13 maja w sali Konserthus odbyła się siódma Gala Finałowa konkursu”Wybitny Polak” w Norwegii 2017 zorganizowana przez stowarzyszenie The Young Polish Norwegian Professionals Association – UCI, gdzie przyznano nagrody i dyplomy Polakom mieszkającym w Norwegii.

Jako co roku, Kapituła Konkursu przyznała pięć nagród w kategoriach: „Kultura”, „Biznes”, „Osobowość”, „Nauka” i „Młody Polak”, a także dwa wyróżnienia w kategoriach: „Kultura” oraz „Nauka”.

Tym razem laureatami konkursu zostali: dr Elżbieta Pacyna (Nauka), Dariusz Bobko (Biznes), Marta Radwańska (Młody Polak), Krzysztof Frymarkiewicz (Osobowość), Dominika Minkacz-Sira (Kultura).

Natomiast wyróżnienie z kategorii „Nauka” trafiło do dr Elżbiety Czapka, zaś w kategorii „Kultura” do Magdaleny Tutka-Gwóźdź.

Konkurs „Wybitny Polak” to inicjatywa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, której głównym celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które potrafiły odnieść sukces w kraju i poza jego granicami.

To okazja do zaprezentowania osób, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie, a także do przybliżenia sylwetek tych rodaków, którzy bardzo często znani i szanowani na emigracji, pozostają zupełnie anonimowi dla nas – Polaków mieszkających w kraju.

Marta Radwańska(Zwyciężczyni konkursu Wybitny Polak w Norwegii w kategorii Młody Polak)

Harcerka, założycielka pierwszej Polskiej Gromady Zuchowej w Norwegii. Urodzona w Bielsku-Białej studentka drugiego roku zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest jednocześnie instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrza. Jako harcerka pełni funkcję członka zespołu do spraw promocji w Hufcu Beskidzkim ZHP, instruktora ds. pracy z kadrą w tymże hufcu oraz komendantki Kręgu Instruktorskiego „Drogowskaz”

W Norwegii pracuje głównie z dziećmi polskich imigrantów. W tym zadaniu stawia sobie za cel uczenie zaradności i aktywizowanie do zaangażowania społecznego przy jednoczesnym pielęgnowaniu polskiej tradycji, kultury i historii. Swoją postawą i zaangażowaniem Marta Radwańska przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Polaków w Norwegii i przykładnie zachęca oraz motywuje młode pokolenia do poznawania kultury i zwyczajów kraju rodziców.

 

Autorzy relacji: redakcja NPORTAL.no