Pozlotowo

W minioną sobotę odbyła się kolejna edycja Zlotu Kadry Programowej naszej Chorągwi. Poza panelem informacyjnym, w którym udział wzięli przedstawiciele Głównej Kwatery, Wydziału Specjalności oraz phm. Zbigniew Popowski z BikeJamboree, swoje propozycje programowe przedstawili – Zespół Pilota, Inspektorat Ratowniczy i nowo powołany Inspektorat Łączności. Został również przestawiony harmonogram kształcenia Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej, a także ogólnopolskie wydarzenia programowe organizowane przez nasze środowiska. Uczestnicy zostali zapoznani z planami pracy zespołów metodycznych.

Nasz zlot odwiedził Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele hufców: Jaworzno, Ziemi Raciborskiej, Ziemi Będzińskiej, Ziemi Tyskiej, Zabrze , Częstochowa, Lubliniec, Chrzanów, Beskidzkiego, Bytomia, Ziemi Gliwickiej, Siemianowice Śląskie, Węgierska Górka, Czerwionka-Leszczyny, Ziemi Zawierciańskiej i Rydułtowy.

Dziękujemy uczestnikom za budowanie fantastycznej atmosfery i zapraszamy na kolejne spotkanie programowców, namiestników i osób odpowiedzialnych za obszar programowy w hufcach, które odbędzie się 3 marca 2018.

Już dzisiaj wpiszcie sobie tę datę do Waszych kalendarzy!

Komenda Zlotu serdecznie dziękuje całej kadrze chorągwianej za przygotowanie warsztatów, ich przeprowadzenie i kreatywność organizacyjną. Dziękujemy również zespołom informacyjno-promocyjnym za wsparcie techniczne zlotu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do pracowników OH „Skaut” za okazaną pomoc.

Czuwaj!

Hm. Patrycja Makarska-Chachaj

 

Juz wkrótce uruchomienie stacji łączności radiowej pod znakiem wywoławczym SP9ZHP

Niezmiernie nam miło poinformować Was, że Chorągiew Śląska otrzymała pozwolenie radiowe na używanie urządzeń radiowych pod znakiem wywoławczym SP9ZHP! Jednocześnie wyznaczeni zostali druhowie odpowiedzialni: SQ9HM Henryk Dyszy, SQ9MDT Tomasz Mazur oraz SN9TB Tomasz Bazan. Stacja nadawczo-odbiorcza zainstalowana zostanie na terenie Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie.

 

Seminarium Władz Chorągwi

W wieczorny piątek w Ośrodku Harcerskim w Chorzewie rozpoczęło się seminarium Komendantów i Skarbników Hufców Chorągwi Śląskiej.Po przedstawieniu nominowanych w tegorocznej Gali Mistrzów Harcerstwa i głosowaniu, odbyła się dyskusja nad wysokością stawki składki członkowskiej (różne propozycje) oraz sposobów ich podziału. Późnym wieczorem odbyły się zajęcia integracyjne, podczas których ich uczestnicy świetnie się bawili, wspólnie śpiewali, wykonywali ozdoby z origami, a także ćwiczyli swoją pamięć i spostrzegawczośćJ. W piątkowej części seminarium uczestniczyli członkowie wszystkich władz Chorągwi oraz członkowie Rady Naczelnej ZHP z naszej Chorągwi.

Więcej