BHP w ZHP

21 kwietnia 2018 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbędzie szkolenie BHP w ZHP.
Tematyka szkolenia:
• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na imprezach harcerskich
• wykonywanie prac kwatermistrzowskich przy budowie i zwijaniu urządzeń obozowych
• bezpieczne używanie sprzętu
• logistyka prac
• zagrożenia wynikające z wykonywanych czynności
• przepisy prawa państwowego – przepisy wewnętrzne ZHP w kontekście przepisów prawa państwowego – kary grożące za niedopełnienie obowiązków służbowych
• identyfikacja i ocena zagrożeń występujących przy organizacji wypoczynku oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
• organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii

Link do formularza zgłoszeniowego:   http://tnij.at/255904

 

MUZYCZNE HARCERSKIE WĘDROWANIE

100 na 100

MUZYCZNE HARCERSKIE WĘDROWANIE

 IV HARCERSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE

Organizator: Hufiec ZHP Chrzanów, Chorągiew Śląska – Związek Drużyn w Libiążu.

Data: 21.04.2018 r.

Miejsce: Hala Widowiskowo – Sportowa przy Zespole Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż.

Składka zadaniowa: 15 złotych od uczestnika.

 Cele przeglądu:

Upamiętnienie 100 lat Odzyskania Niepodległości i 100 lat powstania Związku Harcerstwa Polskiego

  • promowanie piosenki harcerskiej i turystycznej;
  • stworzenie możliwości prezentacji artystycznej gromad zuchowych oraz drużyn harcerskich, starszo harcerskich i wędrowniczych;
  • wymiana pomysłów i doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi.

 Kategorie HSA:

  • piosenka harcerska/zuchowa- historyczna;
  • piosenka turystyczna.

Więcej