Absolutorium dla Komendy Chorągwi za rok 2017

W środę, 20 czerwca, Komisja Rewizyjna Chorągwi udzieliła jednogłośnie absolutorium za rok 2017 Komendzie Chorągwi Śląskiej w następującym składzie : hm. Andrzej Lichota, hm. Aleksandra Lechocka, hm. Robert Duda, hm. Patrycja Makarska, hm. Zdzisław Konecki , phm. Anna Miernik, phm. Janusz Karaś, hm. Anna Peterko.

Spotkanie funkcyjnych drużyn i gromad Nieprzetartego Szlaku

23 maja 2018r. w Ośrodku Harcerskim Skaut w Chorzowie odbyło się spotkanie funkcyjnych drużyn i gromad Nieprzetartego Szlaku. Wzięli w nim udział liderzy środowisk NS z 9 hufców Chorągwi Śląskiej:

Będzina, Bytomia, Chrzanowa, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Jastrzębia Zdrój, Katowic, Ziemi Raciborskiej, Ziemi Tarnogórskiej.

Sporo się działo: członkowie Referatu otrzymali oznaczenia swoich funkcji z rąk hm. Patrycji Makarskiej – zastępczyni    Komendantki Chorągwi ds. programowo-wychowawczych. Omówiono plany związane z 60-leciem Nieprzetartego Szlaku, uczestnicy zapoznali się z propozycjami programowymi dotyczącymi jubileuszu 60-lecia NS, 100-lecia ZHP i 100-lecia Niepodległości.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, merytoryczne spotkanie oraz radosną atmosferę!