Skład Komendy Chorągwi:

 anna_peterko

 

Komendant – hm. Anna PETERKO
komendant@slaska.zhp.pl
aleksandra_lechocka (2)

 

Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych i pracy z kadrą –
hm. Aleksandra LECHOCKA
aleksandra.lechocka@slaska.zhp.pl
robert_duda

 

Z-ca Komendanta ds. logistycznych – hm. Robert DUDA
logistyka@slaska.zhp.pl
 andrzej_lichota

 

Skarbnik – hm. Andrzej LICHOTA
skarbnik@slaska.zhp.pl
patrycja_makarska

 

Z-ca Komendanta ds. programowych –
hm. Patrycja MAKARSKA
patrycja.makarska.chachaj@slaska.zhp.pl
anna_miernik

 

Członek Komendy, Szef Biura, pełnomocnik Komendantki ds. zagranicznych – hm. Anna MIERNIK
anna.miernik@slaska.zhp.pl
janusz.karas

 

Członek Komendy ds. wizerunku – phm. Janusz KARAŚ
janusz.karas@zhp.net.pl
zdzislaw_konecki Członek Komendy ds. współpracy z komendami Hufców –
hm. Zdzisław KONECKI
zdzislaw.konecki@zhp.net.pl