Skład Komendy Chorągwi:

 

 anna_peterko Komendant – hm. Anna PETERKO
komendant@slaska.zhp.pl
aleksandra_lechocka (2) Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych –
hm. Aleksandra LECHOCKA
aleksandra.lechocka@slaska.zhp.pl
 

 

Skarbnik – hm. Marcin Jurkowski

skarbnik@slaska.zhp.pl

 andrzej_lichota Z-ca Komendantki ds  Kontaktów Zewnętrznych –

hm. Andrzej LICHOTA

andrzej.lichota@slaska.zhp.pl

 

 

Członek Komendy Chorągwi ds Programowo-

Wychowawczych – hm. Adam Malarz

adam.malarz@zhp.net.pl

 

 

Członek Komendy ds Ośrodków, stanic wodnych

i specjalności wodnej – hm. Robert Przybysławski

robert.przybyslawski@zhp.net.pl

 

 

Członek Komendy Chorągwi ds Specjalności

i Promocji – phm. Betina Füllbier 

betina.fullbier@zhp.net.pl

zdzislaw_konecki Członek Komendy ds. współpracy z komendami Hufców –
hm. Zdzisław KONECKI
zdzislaw.konecki@zhp.net.pl

Struktura Organizacyjna Komendy Chorągwi