Informacje Komisji Rewizyjnej Chorągwi

Skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi:

Piechaczek hm. Jan PIECHACZEK
rewizyjna@slaska.zhp.pl
Przewodniczący
Nadolny hm. Dominika NADOLNY Wiceprzewodnicząca
hm. Andrzej ŻUREK Wiceprzewodniczący
 Tomasz_Bujarski phm. Tomasz BUJARSKI Sekretarz
Szlenk hm. Janusz SZLENK Członek Prezydium
???????????????????????????????????? hm. Teresa CEREMUGA członek
Jurkowski hm. Marcin JURKOWSKI członek
Palka hm. Jacek PALKA członek
Polak hm. Janusz POLAK członek
Staszczyszyn hm. Izabela STASZCZYSZYN członek
Suski phm. Leon SUSKI członek

 

WAŻNE DOKUMENTY:

WYTYCZNE DLA KOMISJI REWIZYJNYCH CHORĄGWI I HUFCÓW ~> klik

UCHWAŁY ~> klik

UCHWAŁA CKR ZHP w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy komisji rewizyjnych ZHP ~> klik
załącznik do uchwały CKR „Regulamin pracy komisji rewizyjnej ZHP” ~> klik

KOMUNIKAT w sprawie realizacji zadań ~> klik