KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów Chorągwi Śląskiej ZHP zaprasza na kurs dla kierowników wycieczek szkolnych, który prowadzony jest przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.

Termin kursu:

13.04.2018 (piątek) od 17.00 do 20.00

 Miejsce: Hotel „Skaut”, Aleja Harcerska 3 41-500 Chorzów (okolice Stadionu Śląskiego)

 Koszt: 50 zł

Wpłatę należy dokonać do 10.04.2018r. przelewem na konto: PKO BP Katowice nr 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584, z dopiskiem: Imię Nazwisko – kurs kierowników wycieczek

Cena obejmuje:

– udział w wykładach

– bufet kawowy

– materiały edukacyjne

– wystawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu

Uczestnikami kursu kierowników wycieczek mogą być osoby, które:

– ukończyły 18 lat

Wymiar godzin kursu: 10 (w tym 5 godzin praca własna)

Zgłoszenia: do 10.04.2018r.

 Telefon: 32 2586 996

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu mgr Barbara Juskowiak (hm.) : bmjuskowiak@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY