KURS KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów Chorągwi Śląskiej ZHP zaprasza na kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, który prowadzony jest przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.

Termin kursu:

 12.05.2018 (sobota) od 900 do 1620

Miejsce: Hotel „Skaut”, Aleja Harcerska 3 41-500 Chorzów (okolice Stadionu Śląskiego)

Koszt: 100 zł dla członków ZHP

150 zł dla pozostałych osób

Wpłatę należy dokonać do 5.05.2018r. przelewem na konto: PKO BP Katowice nr 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584, z dopiskiem: Imię Nazwisko – kurs kierowników wypoczynku

Uczestnikami kursu kierowników mogą być osoby, które:
– są pełnoletnie,

– posiadają średnie wykształcenie,

– są niekarane
– posiadają minimum 3-letni staż pracy oświatowej, edukacyjnej lub opiekuńczo-wychowawczej

 Cena obejmuje:

– udział w wykładach

– bufet kawowy

– materiały edukacyjne

– wystawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu

Wymiar godzin kursu: 10

Zgłoszenia: do 5.05.2018 r.

 Telefon: 32 2586 996

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu mgr Sylwia Krause (Hm.): sylwia.krause@wp.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY