Betlejemskie Światło Pokoju w Wiedniu

IMG_20151212_144353_hdr

Już dziś reprezentacja naszej Chorągwi w postaci przedstawicieli Komendy, Hufców: Ziemi Cieszyńskiej, Ziemi Tyskiej, Ziemi Gliwickiej, Częstochowa, Siemianowice Śląskie i Chorzów, drużyny z Czyżowic oraz Kapelana wraz ze Skautami z 18 państw biorą udział w uroczystościach przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Wiedniu.
Światło przekazało Dziecko Pokoju, którym w tym roku jest chłopczyk Niklas Dumhart.

Laska Skautowa

Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób niebędących członkami ZHP. Wyróżnienie to przyznaje Naczelnik ZHP corocznie w Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komendanta Chorągwi. Read More