Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim finale akcji „OZŁACAMY KASISI”

Rozpoczynamy przygotowania do II edycji Wielkiego Ogólnopolskiego Finału „Ozłacamy Kasisi”. Odbędzie się on 16 czerwca 2016 roku – w Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego!

Wezmą w nim udział zarówno Szkoły i Przedszkola, które zgłosiły się do projektu już wcześniej, realizując zaplanowane na cały rok szkolny działania edukacyjne, jak i wszystkie Szkoły i Przedszkola, które zdecydują się na udział w samym Finale naszej akcji.  Więcej