Spotkanie w sprawie organizacji kursów kierowników i wychowawców wypoczynku

Druhny i Druhowie

Informuję, że spotkanie dotyczące organizacji przez hufce kursów:

-kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzież,

-kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku,

– kursu kierowników wycieczek,

odbędzie się 8.03.2016 roku (tj. wtorek) o godzinie 18.00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Spotkanie, które jest obowiązkowe dla hufców chcących organizować ww. formy, potrwa 1 godzinę.

hm. Tomasz Huk

Zlot Kadry Programowo – Metodycznej

Przypominamy, że Zlot kadry programowo-metodycznej odbędzie się 5 marca 2016r.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń na warsztaty do dnia 29 lutego włącznie na załączonym do informacji formularzu na adres mailowy biuro@slaska.zhp.pl Przypominamy, że koszt uczestnictwa wynosi 10 zł, wpłaty prosimy dokonywać na konto chorągwi, w tytule: „Zlot kadry programowo-metodycznej”.

Prosimy, by zgłoszenia nie były składane indywidualnie przez potencjalnych uczestników warsztatów lecz przez członka komendy.

Jeszcze raz zaznaczamy, iż spotkanie jest kierowane do namiestników oraz członków hufcowych zespołów programowo-metodycznych, a także przedstawicieli hufców zamierzających podjąć się służby w tym obszarze.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: hm. Patrycja Makarska-Chachaj, tel. 509-87-66-12

 

formularz zgłoszeniowy