Kurs podharcmistrzowski „Malachit”

Druhny i Druhowie,

Liczba zgłoszeń na kurs podharcmistrzowski przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zgłosiliście się tłumnie, co ogromnie nas cieszy. Jednak szkoła instruktorska ma swoje ograniczenia lokalowe i jesteśmy w stanie przyjąć jednocześnie nie więcej niż 20 osób. O przyjęciu na kurs nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie pragniemy przeprosić za zamieszanie w chwili rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń – już to naprawiamy.  Więcej

Zaproszenie dla kadry programowo-metodycznej

JUŻ TERAZ! Zapraszamy kadrę zajmującą się obszarem programowo-metodycznym w hufcach naszej Chorągwi – namiestników, członków zespołów programowych, również członków komend zajmujących się programem na spotkanie warsztatowe w dniu 5 marca (sobota) w godzinach 09:30-17:00 w Ośrodku Harcerskim Hotel „Skaut” w Chorzowie.  Więcej

Zmiana terminu posiedzenia ChKSI

Druhny i Druhowie! W związku z odbywająca się Harcerską Akcja Zimową na prośbę instruktorów,  planowane posiedzenie Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zostało przeniesione z 23 lutego na 1 marca. Miejsce i godzina spotkań pozostają bez zmian. Przypominamy o konieczności „zapowiedzenia” się na komisję, poprzez wysłanie maila na adres: ksi@slaska.zhp.pl

Studia podyplomowe Zarządzanie Organizacja Pozarządową z elementami coachingu

Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel i Instruktorów serdecznie zaprasza na studia podyplomowe „Zarządzanie Organizacją Pozarządową z elementami Coachingu”

Adresaci:

– Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w NGO.

– Kandydaci na stanowiska kierownicze w NGO.

– Nauczyciele i instruktorzy harcerscy zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę
i umiejętności z zakresu zarządzania w NGO.

– Osoby zajmujące się problematyką NGO w jednostkach samorządu terytorialnego.  Więcej