Zaproszenie na konferencję „Harcerze w szkole”

W dniu 24 września 2018 r. w RODN „WOM” w Katowicach ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 7 odbędzie się konferencja  dla nauczycieli  wszystkich typów szkół województwa śląskiego organizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach we współpracy z  Chorągwią Śląską ZHP.

Konferencja wpisuje  się w obchody  100-lecia harcerstwa w Polsce

Więcej w dokumencie PROGRAM 24 IX 2018

Ważny komunikat

Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach informuje, że podczas organizowanego przez nas w terminie od 25 sierpnia do 1 września rejsu z Kołobrzegu na Bornholm, w dniu 31 sierpnia, przy wyjściu z portu Svaneke, w trakcie wypływania, przy bardzo trudnych warunkach pogodowych (wiatr 7 B, stan morza 4 do 5) jeden z trzech jachtów uczestniczących w rejsie wpłynął na skały. Obecni na pokładzie uczestnicy i załoga zostali natychmiast podjęci przez inną jednostkę . Nikt z uczestników ani z załogi nie odniósł obrażeń. Wszyscy uczestnicy powrócili już Polski.

Niestety, w wyniku tego zdarzenia jacht zatonął.

O zdarzeniu powiadomione zostały odnośne służby morskie oraz ubezpieczyciel. Zarówno jacht, jak i uczestnicy rejsu byli ubezpieczeni. Rejs był wypoczynkiem letnim zgłoszonym i zatwierdzonym w kuratorium oświaty. Kadra rejsu to doświadczeni żeglarsko instruktorzy. W rejsie brały udział 33 osoby.

Obecnie trwają wewnętrzne procedury wyjaśniające zaistniałą sytuację.

W razie dodatkowych pytań informacji udziela hm. Anna Peterko – Komendantka Chorągwi, tel. 601 486 670, komendant@slaska.zhp.pl

Program konferencji na temat 35 lecia Pomnika Harcerek i Harcerzy

Scenariusz konferencji „Nasza droga do Pomnika”
Data: 3 wrzesień 2018 rok
Nazwa: 35-lecie Harcerskiego Pomnika na Katowickim Rynku
Miejsce konferencji: Muzeum Śląskie w Katowicach

 

1130 – uruchomienie biura konferencji

1200 – rozpoczęcie konferencji, powitanie Uczestników i Gości  konferencji przez Komendantkę Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Annę Peterko

Referaty tematyczne:

  –  „Harcerstwo na Górnym Śląsku i zagłębiu Dąbrowskim – wybrane problemy” – prof. UŚ dr hab. Zygmunt Wózniczka

„Długa droga do Pomnika” – prof. zw. dr hab. Krystyna Heska –
Kwaśniewicz

1340  –  1400  przerwa kawowa

 

Referaty tematyczne:

–   „Wszystko zaczęło się 35 lat temu” hm Krzysztof Witkowski

–    „Pomniki oczami instruktorów Chorągwi Katowickiej” 
hm. Mieczysław Brańka

1500  –  zakończenie konferencji
1515  –  Przejście pod Pomnik na Katowickim Rynku
1600  – Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem