Spotkanie funkcyjnych drużyn i gromad Nieprzetartego Szlaku

Referat Nieprzetartego Chorągwi Śląskiej zapraszamy wszystkich funkcyjnych drużyn i gromad NS z naszej Chorągwi na spotkanie w najbliższą środę tj. 23.05.2018r. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 i potrwa półtorej godziny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet najnowszych informacji dotyczących 60-lecia Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego oraz będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z innymi środowiskami. Spotkanie jest dla nas o tyle ważne, że dzięki niemu będziemy mogli lepiej poznać potrzeby każdego środowiska i zwiększyć dostęp do ogólnozwiązkowych informacji i współpracy.

Prosimy o przekazanie informacji lub przypomnienie instruktorom Nieprzetartego Szlaku działającym w Hufcach.

 

Pozdrawiam serdecznie,

pwd. Tatiana Telehojna-Jasińska

Kierowniczka Referatu NS Chorągwi Śląskiej

Ważna informacja

Katowice, dnia 16 maja 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
uprzejmie informuję, że w związku z wypadkiem jaki miał miejsce w dniu 5 maja 2018 roku w Kopalni Węgla Kamiennego
„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” w Jastrzębiu Zdroju, Wojewoda Śląski pismem z dnia 16 maja 2018 roku zwrócił się z apelem do wszystkich organizatorów imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa śląskiego o powstrzymanie się od ich organizacji w dniu 17 maja 2018 roku na znak żałoby po zmarłych górnikach.

W związku z powyższym, Kuratorium Oświaty w Katowicach, prosi
w miarę możliwości o dostosowanie się do ww. apelu.

 

Oryginał pisma