Konferencja instruktorska „Różne oblicza służby”

Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP zaprasza do udziału w konferencji instruktorskiej pod hasłem „RÓŻNE OBLICZA SŁUŻBY”.

Termin i miejsce – 15 czerwca 2019 r. / Ośrodek Harcerski w Chorzowie.

Konferencja ta jest częścią składową projektu pod nazwą „Kierunek – STRATEGIA”, który to projekt ma przygotować środowisko Chorągwi do właściwego wprowadzenia Strategii ZHP – w tym Strategii Chorągwi. W trakcie konferencji chcemy przeprowadzić instruktorską rozmowę, która pozwoli nam wspólnie znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

· co należy rozumieć pod pojęciem „służba społeczeństwu;

· jak postrzegać codzienną służbę Bogu i bliźniemu?;

· jak organizować służbę w świetle prawa?

Więcej