Skład Rady Chorągwi:

RCh (3 z 9) hm. Bronisław KWIATOŃ

rada@slaska.zhp.pl
bronislaw.kwiaton@zhp.net.pl

 Przewodniczący
RCh (5 z 9) hm. Marzena MALINA Wiceprzewodnicząca
hm. Maria KOTKIEWICZ Sekretarz
RCh (9 z 9) hm. Tomasz HUK członek
RCh (4 z 9) hm. Sławomir GAJDA członek
RCh (6 z 9) hm. Wojciech MARZEC członek
hm. Jan BOCHENEK członek
hm. Czesław SURMA członek
hm. Arkadiusz KIL członek
hm. Patryk STAWOWY członek
hm. Jolanta DUDEK członek