Uchwały Komisji Rewizyjnej 2017

Nr Dotyczy Data Uchwała
54/VIII/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji za okres VIII kadencji 29.08.2018 pobierz
53/VIII/2018 w sprawie: Stanicy Wodnej w Wiśle Łące 20.06.2018 pobierz
52/VIII/2018 w sprawie: absolutorium dla Komendantki i członków Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP 20.06.2018 pobierz
51/VIII/2018 w sprawie: podziału zysku za rok 2017 20.06.2018 pobierz
50/VIII/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 20.06.2018 pobierz
49/VIII/2018 w sprawie: zatwierdzenia analizy sprawozdania finansowego za rok 2017 20.06.2018 pobierz
48/VIII/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu Chorągwi za rok 2017 20.06.2018 pobierz
47/VIII/2018 w sprawie: powołania zespołu w sprawie analizy sprawozdania finansowego Chorągwi za rok 2017 18.04.2018 pobierz
46/VIII/2018 w sprawie: podstawowej składki członkowskiej na 2019 rok 18.04.2018 pobierz
45/VIII/2018 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy KRCh na 2018 rok 10.01.2018 pobierz
44/VIII/2017 w sprawie: naruszenia dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dh phm. Barbarę Niemczyk i dh phm. Krzysztofa Sobczyka z hufca ZHP Jastrzębie Zdrój 24.11.2017 pobierz
43/VIII/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki przez Chorągiew Śląską ZHP 08.11.2017 pobierz
42/VIII/2017 w sprawie: wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Chorągwi Śląskiej ZHP za 2017 rok 08.11.2017 pobierz
41/VIII/2017 w sprawie:Zatwierdzenia budżetu Chorągwi Śląskiej ZHP na rok 2018 08.11.2017 pobierz
40/VIII/2017 w sprawie: opinii zaangażowania się przez Choragiew Śląską ZHP Hufiec Bytom w projekt zakupu budynku przeznaczonego na siedzibę Hufca Bytom 13.09.2017 pobierz
39/VIII/2017 w sprawie: działalności programowej Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP 19.06.2017 pobierz
38/VIII/2017 w sprawie: absolutorium dla Komendantki i członków Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP 19.06.2017 pobierz
37/VIII/2017 w sprawie podziału zysku za rok 2016 19.06.2017 pobierz
36/VIII/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 19.06.2017 pobierz
35/VIII/2017 w sprawie zatwierdzenia analizy sprawozdania finansowego za rok 2016 19.06.2017 pobierz
34/VIII/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2016 19.06.2017 pobierz
33/VIII/2017 wdrażania uchwały GK ZHP nr 155/2016 z dnia 29.06.2016 roku 29.03.2017 pobierz
32/VIII/2017
podstawowej składki członkowskiej
29.03.2017 pobierz
31/VIII/2017
delegowania członka KRCh do podpisywania umowy o pracę z Komendantem Chorągwi
10.02.2017 pobierz
30/VIII/2017
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej ZHP na rok 2017
10.02.2017 pobierz


Uchwały Komisji Rewizyjnej 2016

Nr Dotyczy Data Uchwała
29/VIII/2016
zaniedbań gospodarczych Komendantki Hufca i Skarbnika Hufca Częstochowa
w latach 2011-2015
17.11.2016 pobierz
28/VIII/2016
zatwierdzenia budżetu Chorągwi Śląskiej na 2017 rok
17.11.2016 pobierz
27/VIII/2016
wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Chorągwi Śląskiej ZHP za 2015 rok
17.11.2016 pobierz
26/VIII/2016
absolutorium dla Komendantki i członków Komendy Chorągwi Śląskiej
16.06.2016 pobierz
25/VIII/2016
podziału zysku za rok 2015
16.06.2016 pobierz
24/VIII/2016
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
16.06.2016 pobierz
23/VIII/2016
zatwierdzenia analizy sprawozdania finansowego za rok 2015
16.06.2016 pobierz
22/VIII/2016
zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2015
16.06.2016 pobierz
21/VIII/2016
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi  na 2016 rok
08.01.2016 pobierz
20/VIII/2016
uzgodnienia składu Komisji
08.01.2016 pobierz